SUCCESS RESULT

Terma & Syarat

Penerangan

Laman web ini dikendalikan oleh Success Result Sdn Bhd (1286177-D). Istilah “kami”, merujuk kepada Success Result Sdn Bhd di seluruh laman web. Success Result Sdn Bhd menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alatan dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, dengan syarat anda menerima semua terma, syarat, polisi dan notis yang dinyatakan di sini.

Perkhidmatan berlaku untuk semua pengguna laman web, termasuk tanpa batasan pengguna yang merupakan browsers, vendor, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.

Dengan mengunjungi laman web kami dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam “Perkhidmatan” kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Syarat Perkhidmatan”, “Syarat”), termasuk syarat dan syarat tambahan dan polisi dirujuk di sini dan / atau tersedia melalui hyperlink.

Sebarang ciri atau alatan baru yang ditambahkan ke laman web semasa juga akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan. Anda boleh menyemak Syarat Perkhidmatan versi terkini pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti mana-mana bahagian dari Syarat Perkhidmatan ini dengan menghantar kemas kini dan / atau perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses terus ke laman web ini setelah apa-apa perubahan boleh dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda mungkin tidak mengakses laman web atau menggunakan perkhidmatan apa pun. Sekiranya Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan secara jelas terhad kepada Syarat Perkhidmatan ini.

1 - Terma & Syarat

Dengan menyetujui Syarat Perkhidmatan ini, anda menyatakan bahawa anda sekurang-kurangnya berumur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau bahawa anda adalah usia majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda telah memberikan persetujuan kepada kami untuk membenarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda menggunakan laman web ini.

Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah atau anda juga, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang di bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang hak cipta).

Anda tidak boleh menyebarkan worm atau virus atau sebarang kod yang boleh merosakkan.

Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan mengakibatkan penamatan Perkhidmatan anda dengan segera.

2 - Kenyataan Umum

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja dengan alasan apa pun pada bila-bila masa.

Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambung. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.

Anda bersetuju untuk tidak memperbanyak, menggandakan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses ke Perkhidmatan atau sebarang kenalan di laman web di mana perkhidmatan ini disediakan, tanpa kebenaran bertulis daripada kami.

Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau mempengaruhi Syarat ini.

3 - Pembatalan, Bil dan Maklumat Akaun

Semua jenis keahlian Success Result terus berlaku berulang kali dengan syarat keahlian yang dilanggan hingga dibatalkan (iaitu keahlian tiga bulan berulang setiap tiga bulan, selama tiga bulan lagi). Dengan melanggan salah satu pakej yang ada, oleh itu anda bersetuju dengan pembaharuan automatik dan pembayaran keahlian anda.

Untuk menggunakan perkhidmatan Success Result, anda mesti mempunyai akses Internet dan memberi kami satu atau lebih Kaedah Pembayaran. “Kaedah Pembayaran” bermaksud kaedah pembayaran yang berlaku dan berlaku saat ini, yang mungkin diperbaharui dari semasa ke semasa, dan yang mungkin termasuk pembayaran melalui akaun anda dengan pihak ketiga.

Kecuali anda membatalkan keahlian anda sebelum tarikh bil, anda memberi kebenaran kepada kami untuk mengenakan yuran keahlian anda yang seterusnya ke Kaedah Pembayaran anda (lihat “Pembatalan” di bawah).

Kami mungkin menawarkan sejumlah pelan keahlian, termasuk pelan promosi khas atau keahlian yang ditawarkan oleh pihak ketiga bersama dengan penyediaan produk dan perkhidmatan mereka sendiri. Beberapa pelan keahlian mungkin mempunyai syarat dan batasan yang berbeza, yang akan dinyatakan semasa pendaftaran anda atau dalam komunikasi lain yang disediakan untuk anda.

3.1. Kitaran Bil

Bayaran keahlian untuk perkhidmatan Success Result dan apa-apa caj lain yang mungkin dikenakan berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan anda, seperti cukai dan kemungkinan kos transaksi, akan dikenakan secara berulang yang berkaitan dengan syarat keahlian yang dilanggan ke Kaedah Pembayaran anda pada hari kalendar yang sesuai dengan permulaan bahagian pembayaran keahlian anda. Dalam beberapa kes, tarikh pembayaran anda mungkin berubah, misalnya jika Kaedah Pembayaran anda tidak berjaya diselesaikan atau jika keahlian berbayar anda bermula pada hari yang tidak terkandung dalam bulan tertentu.

3.2. Cara Bayaran

Untuk menggunakan perkhidmatan Success Result, anda mesti menyediakan satu atau lebih Kaedah Pembayaran. Anda dapat memperbarui Kaedah Pembayaran dengan pergi ke halaman “Akaun”, memilih “Langganan” dan kemudian memilih “Kemas kini”.

Kami juga dapat mengemas kini Kaedah Pembayaran anda menggunakan maklumat yang diberikan oleh penyedia perkhidmatan pembayaran. Setelah mengemas kini, anda memberi kebenaran kepada kami untuk terus mengenakan Kaedah Pembayaran yang berlaku. Anda memberi kuasa kepada kami untuk mengenakan sebarang Kaedah Pembayaran yang berkaitan dengan akaun anda sekiranya Kaedah Pembayaran utama anda ditolak atau tidak lagi tersedia untuk pembayaran yuran langganan anda.

Anda tetap bertanggungjawab atas jumlah yang tidak dikutip. Sekiranya pembayaran tidak berjaya diselesaikan, kerana tamat tempoh, dana tidak mencukupi, atau sebaliknya, dan anda tidak membatalkan akaun anda, kami mungkin menangguhkan akses anda ke perkhidmatan sehingga kami berjaya mengenakan Kaedah Pembayaran yang sah. Untuk beberapa Kaedah Pembayaran, penerbit boleh mengenakan bayaran tertentu kepada anda, seperti yuran transaksi asing atau bayaran lain yang berkaitan dengan pemprosesan Kaedah Pembayaran anda. Caj cukai tempatan mungkin berbeza bergantung pada Kaedah Pembayaran yang digunakan. Periksa dengan penyedia perkhidmatan Kaedah Pembayaran anda untuk maklumat lebih lanjut.

3.3. Pembatalan

Anda boleh membatalkan keahlian Success Result anda pada bila-bila masa, dan anda akan terus mendapat akses ke perkhidmatan Success Result hingga akhir tempoh bil anda. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, pembayaran tidak dapat dikembalikan dan kami tidak memberikan pengembalian wang atau kredit untuk tempoh keahlian sebahagian atau kandungan Success Result yang tidak ditonton. Untuk membatalkan, pergi ke halaman “Akaun”, pilih “Langganan” dan kemudian “Batal”. Sekiranya anda membatalkan keahlian anda, akaun anda akan ditutup secara automatik pada akhir tempoh bil semasa anda.

3.4. Reject of Service

Kami berhak untuk menolak sebarang order yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, menghadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit / debit yang sama, dan / atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan / atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin berusaha untuk memberitahu Anda dengan menghubungi e-mel dan / atau alamat penagihan / nombor telefon yang diberikan pada saat pesanan dibuat. Kami berhak untuk membatasi atau melarang pesanan yang, menurut pertimbangan kami, nampaknya dilakukan oleh peniaga, penjual semula atau pengedar.

3.5. Perubahan Pada Pelan Harga dan Langganan

Kami mungkin mengubah pelan langganan dan harga perkhidmatan kami dari semasa ke semasa; namun, harga langganan anda tidak akan pernah meningkat melainkan anda membatalkan dan melanggan semula perkhidmatan Success Result di kemudian hari.

3.6. Mengekalkan Maklumat Pembayaran Anda

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun terkini, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dilakukan di laman web kami. Anda bersetuju untuk segera mengemas kini akaun dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit serta tarikh luput, supaya kami dapat menyelesaikan transaksi anda dan menghubungi anda mengikut keperluan.

4 - Maklumat Peribadi

Penyerahan maklumat peribadi anda melalui laman web diatur oleh Dasar Privasi kami.

5 - Produk & Perkhidmatan

Produk atau perkhidmatan tertentu mungkin tersedia secara eksklusif dalam talian melalui laman web. Kami telah berusaha sedaya upaya untuk menunjukkan setepat yang mungkin layanan yang kami tawarkan.

Kami berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk membatasi penjualan produk atau Perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, wilayah geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kes. Kami berhak untuk membatasi jumlah produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua keterangan mengenai produk atau harga produk boleh berubah pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara kami. Kami berhak untuk menghentikan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah sekiranya dilarang.

Kami tidak menjamin bahawa kualiti produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang kesalahan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

5.1. Komuniti Facebook

Sebahagian daripada perkhidmatan Success Result merangkumi akses ke ruang kerja Facebook kami. Akses ke ruang kerja ini dapat ditamatkan pada bila-bila masa jika dianggap ada peraturan atau garis panduan yang telah dilanggar. Peraturan dan garis panduan Facebook dapat diakses melalui dashboard keahlian anda.

Dengan menyetujui Syarat Perkhidmatan, anda juga setuju untuk mematuhi peraturan dan garis panduan Facebook seperti yang digariskan dalam dashboard anda.

6 - Pengubahsuaian pada Perkhidmatan dan Harga

Harga untuk produk kami boleh berubah tanpa notis.

Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penghentian Perkhidmatan.

7 - Penamatan Perkhidmatan

Syarat Perkhidmatan ini berkuat kuasa kecuali dan sehingga ditamatkan oleh anda atau kami. Anda boleh menghentikan Syarat Perkhidmatan ini bila-bila masa saja dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi ingin menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.

Sekiranya dalam pertimbangan kami, anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau ketentuan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menghentikan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan tetap bertanggungjawab atas semua jumlah yang perlu dibayar hingga dan termasuk tarikh penamatan; dan / atau dengan sewajarnya boleh menolak anda mengakses Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).

8 - Larangan

Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Layanan, Anda dilarang menggunakan laman web dan kandungannya:

 1. untuk tujuan yang tidak sah.
 2. melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain.
 3. untuk meminta orang lain untuk melakukan atau mengambil bahagian dalam tindakan yang menyalahi undang-undang.
 4. untuk tujuan lucah atau tidak bermoral.
 5. untuk melecehkan, menyalahgunakan, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, meremehkan, mengintimidasi, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, usia, asal negara, atau kecacatan.
 6. mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan.
 7. untuk spam.
 8. untuk melanggar peraturan, peraturan, undang-undang, atau peraturan setempat internasional, persekutuan, provinsi atau negeri.
 9. untuk memuat naik atau menyebarkan virus atau jenis kod jahat lain yang akan atau mungkin digunakan dengan cara apa pun yang akan mempengaruhi fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet.
 10. untuk mengumpulkan atau mengesan maklumat peribadi orang lain.
 11. untuk mengganggu atau mengelakkan ciri keselamatan Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet.

Kami berhak untuk menghentikan penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau laman web yang berkaitan kerana melanggar penggunaan yang dilarang.

9 - Ganti rugi

Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan mempertahankan Success Result Sdn Bhd dan seluruh kakitangan kami, bahawa perkhidmatan kami tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh pihak ketiga mana-mana jika timbul daripada pelanggaran anda terhadap Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang disertakan oleh mereka sebagai rujukan, atau pelanggaran undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda.

10 - Pihak Ketiga

Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai tanggungjawab atau tanggungjawab untuk bahan atau laman web pihak ketiga, atau untuk bahan, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga yang lain.

Kami tidak bertanggung jawab atas sebarang kerosakan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barang, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau transaksi lain yang dilakukan berkaitan dengan laman web pihak ketiga mana pun. Tinjau dengan teliti dasar dan amalan pihak ketiga dan pastikan anda memahaminya sebelum anda melakukan sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau pertanyaan mengenai produk pihak ketiga harus ditujukan kepada pihak ketiga.

11 - Kelengkapan dan Ketepatan Masa & Maklumat

Kami tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang disediakan di laman web ini atau melalui penyediaan Perkhidmatan yang disediakan oleh kami tidak tepat, lengkap atau terkini. Bahan di laman web ini dan Perkhidmatan yang disediakan oleh kami adalah untuk maklumat umum dan tujuan pendidikan sahaja dan tidak boleh diandalkan atau digunakan sebagai satu-satunya asas untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber maklumat utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya. Futures, options dan perdagangan mata wang spot mempunyai potensi ganjaran besar tetapi juga potensi risiko yang besar. Apa-apa pergantungan pada bahan di laman web ini adalah risiko anda sendiri.

Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah isi laman web ini setiap saat, tetapi kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada laman web kami.

12 - Perubahan kepada Syarat-syarat Perkhidmatan

Anda boleh menyemak versi Terma Perkhidmatan terkini pada bila-bila masa di halaman ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti mana-mana bahagian dari Syarat Perkhidmatan ini dengan menghantar kemas kini dan perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan penyampaian sebarang perubahan pada Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai penerimaan terhadap perubahan tersebut.

13 - Pertanyaan

Pertanyaan mengenai Syarat Perkhidmatan harus dihantar kepada kami di support@successresult.co

14 - Alatan

Kami mungkin memberi anda akses kepada alatan pihak ketiga di mana kami tidak memantau atau mempunyai kawalan atau input.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami memberikan akses kepada alatan yang tersedia tanpa jaminan, kenyataan atau syarat apa pun tanpa sokongan. Kami tidak akan bertanggungjawab jika timbul atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.

Sebarang penggunaan alat pilihan yang anda tawarkan melalui laman web adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda sudah biasa dan menyetujui syarat-syarat alat yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga yang berkenaan.

Kami juga mungkin, di masa depan, menawarkan perkhidmatan dan / atau ciri baru melalui laman web (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru). Ciri dan / atau perkhidmatan baru tersebut juga akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.

15 - Komen, Maklum Balas dan Lain-Lain

Sekiranya, atas permintaan kami, anda menghantar kiriman tertentu (misalnya penyertaan pertandingan) atau tanpa permintaan dari kami, anda menghantar idea, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan lain yang kreatif, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, ‘komen’), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menerbitkan, menyebarkan, menterjemahkan dan sebaliknya menggunakan sebarang media apa pun komen yang anda kirimkan kepada kami. Kami dan tidak akan berkewajiban (1) untuk menyimpan sebarang komen dengan yakin; (2) untuk membayar pampasan bagi sebarang komen; atau (3) untuk menjawab sebarang komen.

Kami mungkin, tetapi tidak diwajibkan, memantau, mengedit atau membuang kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, pornografi, cabul atau tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat Perkhidmatan ini .

Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, trademark, privasi, keperibadian atau hak peribadi atau hak milik lain. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan yang memfitnah atau melanggar undang-undang, kasar atau kasar, atau mengandungi virus komputer atau perisian hasad lain yang boleh mempengaruhi operasi Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi orang lain selain diri anda, atau menyesatkan kami atau pihak ketiga mengenai asal usul komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk setiap komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang komen yang dihantar oleh anda atau pihak ketiga.

16 - Gambar dan / atau Video

Dengan mengambil bahagian dalam sebarang event, anda memberikan hak penuh kepada pihak penganjur untuk menggunakan gambar yang dihasilkan dari penggambaran fotografi / video, dan sebarang reproduksi atau penyesuaian gambar untuk tujuan pengiklanan, publisiti atau tujuan lain untuk membantu mencapai tujuan syarikat. Ini mungkin termasuk (tetapi tidak terbatas pada), hak untuk menggunakannya dalam publikasi cetak dan dalam talian, media sosial, siaran akhbar dan kempen pengiklanan mereka.

Sekiranya anda tidak mahu gambar/video anda digunakan, sila maklumkan kepada penganjur acara secara bertulis ke support@successresult.co sebelum sebarang acara.

17 - Kesalahan & Ketidaktepatan

Kadang-kadang mungkin ada maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan yang mungkin berkaitan dengan keterangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, waktu transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan atau peninggalan, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika ada maklumat dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan tidak tepat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (termasuk setelah anda menyerahkan pesanan anda).

Kami tidak diwajibkan untuk mengemas kini, mengubah atau memperjelas maklumat dalam Layanan atau di laman web apa pun yang berkaitan, termasuk tanpa batasan, informasi harga, kecuali yang diwajibkan oleh undang-undang. Tidak ada tarikh kemas kini atau penyegaran yang ditentukan yang berlaku dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan telah diubah atau dikemas kini.

18 - Jaminan

Kami tidak menjamin atau menyatakan bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas dari kesilapan.

Kami tidak menjamin bahawa hasil yang mungkin diperoleh dari penggunaan perkhidmatan tersebut akan tepat atau boleh dipercayai.

Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami mungkin membuang perkhidmatan untuk jangka masa yang tidak tentu atau membatalkan perkhidmatan tersebut pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan kepada anda.

Anda dengan tegas bersetuju bahawa penggunaan atau ketidakmampuan anda untuk menggunakan perkhidmatan ini adalah risiko anda sendiri. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang disampaikan kepada anda melalui perkhidmatan tersebut (kecuali yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) disediakan ‘apa adanya’ dan ‘sebagaimana tersedia’ untuk kegunaan anda, tanpa perwakilan, jaminan atau syarat apa pun, sama ada secara tersurat atau tersirat, termasuk semua jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kualiti jual beli, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, hakmilik, dan bukan pelanggaran.

Dengan melihat apa-apa bahan atau menggunakan maklumat di dalam laman web ini, anda bersetuju bahawa ini adalah bahan pendidikan umum dan anda tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh kandungan yang disediakan di sini oleh Success Result Sdn Bhd atau mana-mana kakitangan atau pekerjanya. Futures, options dan perdagangan mata wang spot mempunyai ganjaran berpotensi besar tetapi juga risiko berpotensi besar. Anda mesti menyedari risikonya dan bersedia menerimanya untuk melabur. Jangan berniaga dengan wang yang anda tidak sanggup kehilangan. Laman web ini bukan permintaan atau tawaran untuk membeli / menjual mata wang. Tidak ada kenyataan yang dibuat bahawa mana-mana akaun akan atau mungkin akan mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang dibincangkan di laman web ini atau dalam mana-mana bahannya. Prestasi masa lalu mana-mana sistem atau metodologi perdagangan tidak semestinya menunjukkan hasil yang akan datang.

Walau apa sekalipun , Success Result Sdn Bhd tidak bertanggungjawab atas sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan, atau apa-apa secara langsung atau tidak langsung, insiden, hukuman, khas, atau kerosakan akibat dari apa jua bentuk, termasuk, tanpa batasan kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau kerosakan serupa, sama ada berdasarkan kontrak, tindakan keras (termasuk kecuaian), tanggungjawab tegas atau sebaliknya, yang timbul daripada anda menggunakan mana-mana perkhidmatan atau produk yang diperoleh menggunakan perkhidmatan tersebut, atau untuk tuntutan lain yang berkaitan dengan cara penggunaan perkhidmatan atau produk anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kesilapan atau peninggalan dalam kandungan apa pun, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa pun yang timbul akibat penggunaan perkhidmatan atau kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau disediakan melalui perkhidmatan, walaupun diberitahu kemungkinannya.

19 - Undang-Undang

Syarat-syarat Perkhidmatan ini dan setiap perjanjian terpisah di mana kami memberikan anda Perkhidmatan akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia.

20 - Kesimpulan Terma & Syarat

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini tidak akan membentuk pengabaian hak atau peruntukan tersebut.

Syarat-Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang polisi atau peraturan operasi yang dipaparkan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengatur penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan perjanjian, komunikasi dan cadangan yang sebelumnya atau bersamaan , sama ada secara lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi Terma Perkhidmatan sebelumnya).

© Success Result 2022. Hak Cipta Terpelihara.

Subscribe to our email list

Dapatkan gambaran mengenai latihan percuma yang lebih eksklusif

Jadilah Ahli Success Result Hari Ini

Akses semua kandungan semasa dan akan datang Success Result untuk mempelajari analisis teknikal Wave Theory, pemikiran dan psikologi Forex. Lebih 100+ minit berbentuk video panjang pendidikan.